logonačítám
301
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1316 + 301 26. 10. 2020 18:45
302
7 Zábřeh,vodárna Poruba,vozovna
1314 + 302 26. 10. 2020 17:26
902
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 18:21
914
15 Zábřeh,vodárna Dubina
914 + 902 22. 9. 2020 17:38
919
4 Nová huť již.brána Martinov
919 + 967 26. 10. 2020 20:13
933
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 17:12
937
4 Hranečník Martinov
949 + 937 23. 10. 2020 17:45
938
8 Mor. Ostrava,Plynárny Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 23:59
944
17 Dubina Poruba,vozovna
1024 + 944 23. 10. 2020 19:11
947
4 Nová huť již.brána Martinov
1025 + 947 26. 10. 2020 08:56
948
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:21
949
4 Hranečník Martinov
949 + 937 23. 10. 2020 17:45
952
7 Nádraží Vítkovice Poruba,Vřesinská
12. 10. 2020 21:59
956
1 Dubina Hlavní nádraží
979 + 956 26. 10. 2020 20:11
960
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 23:59
962
7 Nádraží Vítkovice Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 23:51
964
4 Martinov Hranečník
976 + 964 31. 3. 2020 16:37
967
4 Nová huť již.brána Martinov
919 + 967 26. 10. 2020 20:13
968
8 Poruba,Vřesinská Hlavní nádraží
968 + 948 26. 2. 2020 10:48
970
3 Dubina Poruba,vozovna
994 + 970 23. 10. 2020 16:32
973
10 Hranečník Dubina
995 + 973 23. 10. 2020 15:31
974
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 23:55
975
4 Martinov Hranečník
26. 10. 2020 23:54
976
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
21. 10. 2020 08:21
977
18 Hlavní nádraží Dubina
26. 10. 2020 23:53
979
1 Dubina Hlavní nádraží
979 + 956 26. 10. 2020 20:11
983
19 Martinov Dubina
26. 10. 2020 23:59
986
2 Hlavní nádraží Nádraží Vítkovice
990 + 986 26. 10. 2020 19:54
987
12 Hranečník Dubina
26. 10. 2020 22:29
988
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 17:02
990
2 Hlavní nádraží Nádraží Vítkovice
990 + 986 26. 10. 2020 19:54
991
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
991 + 998 26. 10. 2020 17:49
992
4 Martinov Nová huť již.brána
1046 + 992 19. 6. 2020 12:58
994
3 Dubina Poruba,vozovna
994 + 970 23. 10. 2020 16:32
995
10 Hranečník Dubina
995 + 973 23. 10. 2020 15:31
996
19 Dubina Martinov
26. 10. 2020 23:59
998
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
991 + 998 26. 10. 2020 17:49
999
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 16:53
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
1027 + 1000 26. 10. 2020 20:14
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 18:00
14 Nová huť již.brána Přívoz,Hlučínská
1007 + 1003 26. 10. 2020 14:44
18 Dubina Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:56
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 17:22
14 Nová huť již.brána Přívoz,Hlučínská
1007 + 1003 26. 10. 2020 14:44
11 Mor. Ostrava,Plynárny Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 06:06
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 08:42
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
1011 + 1002 25. 9. 2020 17:49
14 Nová huť již.brána Přívoz,Hlučínská
1015 + 1020 26. 10. 2020 14:36
4 Martinov Nová huť již.brána
1010 + 1016 31. 3. 2020 07:07
17 Dubina Poruba,vozovna
1023 + 1019 19. 10. 2020 19:31
14 Nová huť již.brána Přívoz,Hlučínská
1015 + 1020 26. 10. 2020 14:36
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 17:13
17 Dubina Poruba,vozovna
1024 + 944 23. 10. 2020 19:11
4 Nová huť již.brána Martinov
1025 + 947 26. 10. 2020 08:56
3 Dubina Poruba,vozovna
23. 10. 2020 16:43
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
1027 + 1000 26. 10. 2020 20:14
10 Dubina Hranečník
1033 + 1043 19. 6. 2020 15:30
1 Hlavní nádraží Dubina
1045 + 1041 25. 6. 2020 14:07
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 17:40
4 Martinov Hranečník
1046 + 1045 26. 10. 2020 19:57
4 Martinov Hranečník
1046 + 1045 26. 10. 2020 19:57
17 Dubina Poruba,vozovna
1101 + 1102 26. 10. 2020 20:11
17 Dubina Poruba,vozovna
1101 + 1102 26. 10. 2020 20:11
17 Dubina Poruba,vozovna
1103 + 1107 26. 10. 2020 23:15
17 Dubina Poruba,vozovna
1108 + 1104 26. 10. 2020 19:11
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1105 + 1109 26. 10. 2020 23:23
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 16:43
17 Dubina Poruba,vozovna
1103 + 1107 26. 10. 2020 23:15
17 Dubina Poruba,vozovna
1108 + 1104 26. 10. 2020 19:11
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1105 + 1109 26. 10. 2020 23:23
4 Hranečník Martinov
1111 + 1115 26. 10. 2020 17:47
4 Hranečník Martinov
1116 + 1112 26. 10. 2020 20:03
17 Dubina Poruba,vozovna
1113 + 1117 26. 10. 2020 19:49
10 Hranečník Dubina
1114 + 1118 26. 10. 2020 15:32
4 Hranečník Martinov
1111 + 1115 26. 10. 2020 17:47
4 Hranečník Martinov
1116 + 1112 26. 10. 2020 20:03
17 Dubina Poruba,vozovna
1113 + 1117 26. 10. 2020 19:49
10 Hranečník Dubina
1114 + 1118 26. 10. 2020 15:32
17 Dubina Poruba,vozovna
1119 + 1120 31. 3. 2020 16:55
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1128 + 1120 26. 10. 2020 18:25
17 Dubina Poruba,vozovna
1125 + 1121 26. 10. 2020 20:30
17 Dubina Poruba,vozovna
1126 + 1122 26. 10. 2020 19:30
10 Hranečník Dubina
1127 + 1123 26. 10. 2020 15:51
4 Nová huť již.brána Martinov
1128 + 1124 21. 9. 2020 08:56
17 Dubina Poruba,vozovna
1125 + 1121 26. 10. 2020 20:30
17 Dubina Poruba,vozovna
1126 + 1122 26. 10. 2020 19:30
10 Hranečník Dubina
1127 + 1123 26. 10. 2020 15:51
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1128 + 1120 26. 10. 2020 18:25
3 Dubina Poruba,vozovna
1130 + 1129 26. 10. 2020 17:02
3 Dubina Poruba,vozovna
1130 + 1129 26. 10. 2020 17:02
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1136 + 1132 26. 10. 2020 22:43
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1133 + 1137 22. 10. 2020 07:24
3 Dubina Poruba,vozovna
1138 + 1134 26. 10. 2020 16:36
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1136 + 1132 26. 10. 2020 22:43
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1133 + 1137 22. 10. 2020 07:24
3 Dubina Poruba,vozovna
1138 + 1134 26. 10. 2020 16:36
NTD Martinov Poruba,Vřesinská
16. 8. 2020 22:11
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 18:49
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 17:34
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 17:54
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 17:29
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 20:36
12 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 18:43
6 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
15. 6. 2020 06:57
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 21:15
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 08:49
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 18:33
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
29. 9. 2020 17:29
7 Zábřeh,vodárna Poruba,vozovna
26. 10. 2020 17:46
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 18:22
7 Nádraží Vítkovice Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 21:30
7 Zábřeh,vodárna Poruba,vozovna
22. 10. 2020 17:24
17 Dubina Poruba,vozovna
17. 10. 2020 23:14
11 Nádraží Vítkovice Nová Ves,vodárna
26. 10. 2020 23:08
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1312 + 1320 26. 10. 2020 22:41
4 Hranečník Martinov
1353 + 1313 26. 10. 2020 21:10
7 Zábřeh,vodárna Poruba,vozovna
1314 + 302 26. 10. 2020 17:26
3 Dubina Poruba,vozovna
1355 + 1315 22. 10. 2020 18:21
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
1316 + 301 26. 10. 2020 18:45
4 Hranečník Martinov
1357 + 1317 23. 10. 2020 21:09
17 Dubina Poruba,vozovna
1312 + 1318 23. 10. 2020 22:55
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1351 + 1319 26. 10. 2020 07:25
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1312 + 1320 26. 10. 2020 22:41
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 17:33
17 Dubina Poruba,vozovna
1352 + 1322 14. 9. 2020 22:57
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 18:13
12 Hranečník Dubina
26. 10. 2020 22:49
1 Dubina Hlavní nádraží
1325 + 1327 26. 10. 2020 23:11
4 Martinov Hranečník
1326 + 1331 26. 10. 2020 18:57
1 Dubina Hlavní nádraží
1325 + 1327 26. 10. 2020 23:11
15 Dubina Výškovice
30. 6. 2020 22:34
11 Mor. Ostrava,Plynárny Nádraží Vítkovice
25. 10. 2020 23:39
1 Dubina Hlavní nádraží
1350 + 1330 28. 8. 2020 19:40
4 Martinov Hranečník
1326 + 1331 26. 10. 2020 18:57
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
9. 10. 2020 20:13
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
25. 10. 2020 20:15
6 Zábřeh,vodárna Mor. Ostrava,Plynárny
1337 + 1334 26. 10. 2020 16:08
2 Nádraží Vítkovice Hlavní nádraží
25. 10. 2020 23:59
12 Dubina Hranečník
26. 10. 2020 22:35
6 Zábřeh,vodárna Mor. Ostrava,Plynárny
1337 + 1334 26. 10. 2020 16:08
2 Nádraží Vítkovice Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:59
12 Hranečník Dubina
13. 8. 2020 17:44
1 Dubina Hlavní nádraží
1340 + 1344 26. 10. 2020 22:50
2 Hlavní nádraží Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 23:59
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 20:14
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 16:52
1 Dubina Hlavní nádraží
1340 + 1344 26. 10. 2020 22:50
12 Hranečník Dubina
25. 10. 2020 22:26
18 Dubina Hlavní nádraží
24. 10. 2020 23:58
2 Hlavní nádraží Zábřeh,vodárna
1347 + 1348 26. 10. 2020 17:18
2 Hlavní nádraží Zábřeh,vodárna
1347 + 1348 26. 10. 2020 17:18
11 Mor. Ostrava,Plynárny Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 23:39
4 Martinov Hranečník
1350 + 1341 22. 10. 2020 18:58
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1351 + 1319 26. 10. 2020 07:25
4 Nová huť již.brána Martinov
1354 + 1352 26. 10. 2020 21:49
4 Hranečník Martinov
1353 + 1313 26. 10. 2020 21:10
4 Nová huť již.brána Martinov
1354 + 1352 26. 10. 2020 21:49
3 Dubina Poruba,vozovna
1355 + 1315 22. 10. 2020 18:21
3 Hulváky Dubina
26. 10. 2020 22:56
4 Hranečník Martinov
1357 + 1317 23. 10. 2020 21:09
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 18:03
3 Hulváky Dubina
26. 10. 2020 22:17
4 Nová huť již.brána Martinov
1361 + 1360 23. 10. 2020 21:29
4 Nová huť již.brána Martinov
1361 + 1360 23. 10. 2020 21:29
17 Dubina Poruba,vozovna
1370 + 1362 26. 10. 2020 20:50
15 Zábřeh,vodárna Dubina
1363 + 1367 26. 10. 2020 22:45
4 Nová huť již.brána Martinov
1364 + 1365 26. 10. 2020 22:47
4 Nová huť již.brána Martinov
1364 + 1365 26. 10. 2020 22:47
3 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 17:23
15 Zábřeh,vodárna Dubina
1363 + 1367 26. 10. 2020 22:45
17 Dubina Poruba,vozovna
1372 + 1368 26. 10. 2020 22:57
4 Nová huť již.brána Poruba,vozovna
1373 + 1369 26. 10. 2020 23:59
17 Dubina Poruba,vozovna
1370 + 1362 26. 10. 2020 20:50
4 Hranečník Martinov
26. 10. 2020 23:50
17 Dubina Poruba,vozovna
1372 + 1368 26. 10. 2020 22:57
4 Nová huť již.brána Poruba,vozovna
1373 + 1369 26. 10. 2020 23:59
4 Hranečník Martinov
25. 10. 2020 21:09
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
26. 10. 2020 19:52
7 Nádraží Vítkovice Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 20:31
12 Hranečník Dubina
17. 9. 2020 08:48
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 18:29
NTD Martinov Poruba,Vřesinská
31. 7. 2020 19:56
1 Hlavní nádraží Dubina
26. 10. 2020 23:07
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 18:10
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:38
10 Dubina Hranečník
13. 10. 2020 06:57
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 20:03
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 19:44
2 Nádraží Vítkovice Hlavní nádraží
26. 10. 2020 20:12
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:19
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:57
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
23. 10. 2020 17:47
6 Zábřeh,vodárna Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 18:37
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
2. 9. 2020 18:07
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:18
2 Zábřeh,vodárna Hlavní nádraží
25. 10. 2020 22:18
4 Nová huť již.brána Martinov
26. 10. 2020 21:31
17 Dubina Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:30
1 Hlavní nádraží Dubina
24. 10. 2020 23:58
1 Dubina Hlavní nádraží
26. 10. 2020 19:51
1 Hlavní nádraží Dubina
26. 10. 2020 23:59
4 Nová huť již.brána Poruba,vozovna
24. 10. 2020 23:58
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:26
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:59
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:25
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 22:39
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 20:16
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:30
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 23:23
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 10. 2020 10:06
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:15
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 19:38
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
20. 10. 2020 09:52
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:41
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:01
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 22:21
7 Nádraží Vítkovice Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 22:49
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 19:57
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 20:42
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 20:17
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
23. 10. 2020 19:14
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
27. 6. 2020 08:52
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:04
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
26. 10. 2020 16:28
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
25. 10. 2020 23:15
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 23:15
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 10. 2020 22:59
4 Hulváky Hranečník
30. 8. 2020 09:49
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 15:32
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 10. 2020 20:27
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 19:58
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 10. 2020 22:56
7 Nádraží Vítkovice Poruba,vozovna
26. 10. 2020 18:06
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 10. 2020 21:24
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 19:28
4 Nová huť již.brána Hulváky
29. 7. 2020 15:06
8 Poruba,Vřesinská Hlavní nádraží
22. 10. 2020 07:39
6 Zábřeh,vodárna Mor. Ostrava,Plynárny
12. 10. 2020 16:27
8 Poruba,Vřesinská Hlavní nádraží
26. 10. 2020 10:19
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 10. 2020 19:25
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
26. 10. 2020 22:58
108 Hulváky Hlavní nádraží
13. 10. 2020 22:59
102 Hulváky Hlavní nádraží
22. 10. 2020 16:53
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 16:30
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 19:09
108 Hulváky Hlavní nádraží
21. 10. 2020 16:30
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 16:49
108 Hulváky Hlavní nádraží
23. 10. 2020 16:30
102 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 16:53
111 Michálkovice Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:59
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:59
102 Hulváky Vozovna trolejbusů
16. 10. 2020 17:49
102 Hulváky Hlavní nádraží
14. 10. 2020 18:59
102 Hulváky Hlavní nádraží
16. 10. 2020 17:03
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
14. 10. 2020 19:21
108 Hulváky Hlavní nádraží
20. 10. 2020 16:30
112 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:59
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:42
105 Koblov Karolina U Lávky
9. 8. 2020 22:34
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:12
108 Hulváky Hlavní nádraží
28. 9. 2020 05:35
104 Michálkovice Vozovna trolejbusů
16. 10. 2020 23:20
108 Hlavní nádraží Hulváky
26. 10. 2020 23:12
105 Karolina U Lávky Koblov
26. 10. 2020 23:02
104 Náměstí Republiky Michálkovice
26. 10. 2020 23:11
102 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 08:11
102 Hlavní nádraží Hulváky
25. 10. 2020 23:16
102 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:18
102 Hlavní nádraží Hulváky
26. 10. 2020 23:15
105 Karolina U Lávky Koblov
30. 9. 2020 21:59
103 Náměstí Republiky Koblov
26. 10. 2020 08:22
105 Karolina U Lávky Koblov
26. 10. 2020 22:25
108 Hulváky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:24
105 Karolina U Lávky Koblov
26. 10. 2020 21:45
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 21:47
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 22:49
105 Karolina U Lávky Koblov
23. 10. 2020 23:02
104 Michálkovice Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:20
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:07
112 Hulváky Hlavní nádraží
25. 10. 2020 23:59
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:19
103 Koblov Náměstí Republiky
26. 10. 2020 13:41
105 Karolina U Lávky Koblov
19. 10. 2020 23:01
111 Michálkovice Hlavní nádraží
25. 10. 2020 23:58
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
19. 10. 2020 21:47
101 Radvanice,Ludvíkova Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:42
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:07
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
2. 9. 2020 08:48
101 Hranečník Hlavní nádraží
26. 10. 2020 23:15
113 Michálkovice Koblov
23. 10. 2020 23:58
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
26. 10. 2020 22:47
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:18
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
26. 10. 2020 22:55
113 Michálkovice Koblov
26. 10. 2020 23:59
101 Radvanice,Ludvíkova Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 23:32
104 Michálkovice Náměstí Republiky
26. 9. 2020 09:44
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
22. 10. 2020 19:20
104 Michálkovice Vozovna trolejbusů
25. 10. 2020 23:19
104 Náměstí Republiky Michálkovice
23. 10. 2020 19:28
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 19:20
104 Michálkovice Vozovna trolejbusů
25. 10. 2020 19:32
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 18:40
104 Náměstí Republiky Michálkovice
26. 10. 2020 19:25
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 19:33
102 Hulváky Hlavní nádraží
12. 10. 2020 18:38
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 19:53
104 Náměstí Republiky Michálkovice
23. 10. 2020 06:41
103 Koblov Náměstí Republiky
26. 10. 2020 13:49
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
26. 10. 2020 19:01
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
16. 10. 2020 17:06
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
16. 10. 2020 18:01
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Řecká
26. 10. 2020 18:00
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 18:14
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
6. 10. 2020 18:16
61 Výškovice Hranečník
26. 10. 2020 19:00
41 Výškovice,Klášterského Vratimov,Kartonážka
26. 10. 2020 14:36
61 Výškovice Hranečník
26. 10. 2020 17:51
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
23. 10. 2020 16:49
24 Důl Jan Šverma Mariánské náměstí
20. 10. 2020 07:50
22 Hranečník Hranečník
6. 10. 2020 17:42
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
27. 2. 2020 08:10
46 Polanka Svinov,mosty
26. 10. 2020 11:19
53 Polanka Svinov,mosty
26. 10. 2020 21:21
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,statek
26. 10. 2020 19:14
97 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 19:42
97 Hranečník Hranečník
23. 10. 2020 19:42
97 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 15:30
48 Hrabová,PZ jih Hrabůvka,Poliklinika
26. 10. 2020 18:20
34 Hlučín,Rovniny Křižíkova
16. 10. 2020 14:22
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
26. 10. 2020 15:49
22 Důl Heřmanice Hranečník
26. 10. 2020 19:15
32 Outlet centrum Křižíkova
26. 10. 2020 15:51
50 Hrabůvka,Poliklinika Českobratrská
26. 10. 2020 16:28
24 Mariánské Hory Chem.závody osada
20. 10. 2020 15:58
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 21:41
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,statek
26. 10. 2020 18:14
74 Hrabová,PZ jih Hranečník
26. 10. 2020 22:42
61 Výškovice Hranečník
23. 10. 2020 21:34
53 Svinov,mosty Polanka
26. 10. 2020 23:59
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 22:46
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 21:46
49 Křižíkova Michálkovice
26. 10. 2020 23:03
39 Paskov,Folvark Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 23:00
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 21:26
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 17:58
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
25. 10. 2020 21:46
49 Michálkovice Poruba,Opavská
26. 10. 2020 18:50
59 Vítkovice,Mírové nám. Polanka
26. 10. 2020 15:21
24 Důl Jan Šverma Mariánské náměstí
26. 10. 2020 21:54
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 23:59
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 16:46
46 Polanka Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:58
40 Poruba,Studentské koleje Plesná,Globus
26. 10. 2020 18:31
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 17:00
43 Svinov,nádraží Poruba,Opavská
26. 10. 2020 23:58
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 19:41
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 21:29
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
11. 9. 2020 16:21
43 Poruba,Opavská Svinov,nádraží
26. 10. 2020 23:59
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 17:40
78 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
26. 10. 2020 15:03
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 18:08
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 18:44
49 Vozovna trolejbusů Poruba,Opavská
26. 10. 2020 17:03
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 23:32
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 23:14
49 Michálkovice Poruba,Opavská
26. 10. 2020 17:29
46 Polanka Polanka
26. 10. 2020 23:23
46 Svinov,mosty Polanka
26. 10. 2020 23:59
46 Svinov,mosty Polanka
26. 10. 2020 15:22
49 Michálkovice Poruba,Opavská
26. 10. 2020 18:29
37 ÚAN Poruba,Studentská
26. 10. 2020 18:07
49 Michálkovice Poruba,Opavská
26. 10. 2020 16:53
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
26. 10. 2020 23:53
53 Polanka Svinov,mosty
26. 10. 2020 18:39
59 Vítkovice,Mírové nám. Polanka
26. 10. 2020 17:56
40 Poruba,Studentská Poruba,Opavská
26. 10. 2020 17:36
49 Poruba,Opavská Sad B.Němcové
26. 10. 2020 17:11
37 ÚAN Poruba,Studentská
26. 10. 2020 17:27
40 Plesná,Globus Poruba,Studentská
26. 10. 2020 17:19
46 Polanka Polanka
26. 10. 2020 15:46
58 Martinov,střed Poruba,U Nemocnice
26. 10. 2020 17:00
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
25. 10. 2020 14:26
59 Vítkovice,Mírové nám. Polanka
26. 10. 2020 23:06
53 Polanka Svinov,mosty
26. 10. 2020 16:06
46 Polanka Poruba,vozovna
26. 10. 2020 23:16
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
26. 10. 2020 18:18
76 Svinov,mosty Svinov,mosty
26. 10. 2020 18:55
NAD2 Nádraží Vítkovice Zábřeh
26. 10. 2020 23:05
53 Polanka Svinov,mosty
26. 10. 2020 16:46
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
26. 10. 2020 18:38
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 17:19
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
26. 10. 2020 23:06
24 Mariánské Hory Sad B.Němcové
26. 10. 2020 15:22
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 18:07
49 Poruba,Opavská Sad B.Němcové
26. 10. 2020 16:51
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
26. 10. 2020 18:38
57 Vítkovice,Mírové nám. Hulváky
26. 10. 2020 16:00
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 22:52
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
26. 10. 2020 18:30
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
13. 10. 2020 14:30
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
25. 10. 2020 23:41
24 Mariánské Hory Chem.závody osada
26. 10. 2020 22:44
33 Přívoz,Oderská Křižíkova
26. 10. 2020 15:06
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
1. 10. 2020 16:22
34 Hlučín,Bobrovníky Křižíkova
26. 10. 2020 17:14
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 10. 2020 15:18
56 Hlučín,sídl.OKD Křižíkova
26. 10. 2020 18:42
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
26. 10. 2020 15:47
50 Nová Bělá,Krmelínská Českobratrská
25. 10. 2020 22:40
24 Důl Jan Šverma Mariánské Hory
26. 10. 2020 21:56
30 Petřvald,Březiny Hranečník
26. 10. 2020 17:29
49 Poruba,Opavská Michálkovice
26. 10. 2020 17:03
56 Hlučín,sídl.OKD Křižíkova
26. 10. 2020 22:20
56 Hlučín,Darkovičky Křižíkova
26. 10. 2020 19:41
68 Šilheřovice,Paseky Křižíkova
26. 10. 2020 17:16
27 Proskovice Hrabová,statek
26. 10. 2020 22:40
57 Hulváky Ředitel.Vítkovic
26. 10. 2020 23:27
50 Českobratrská Nová Bělá,Krmelínská
26. 10. 2020 19:24
68 Šilheřovice,Ricka Křižíkova
26. 10. 2020 15:45
57 Vítkovice,Mírové nám. Hulváky
26. 10. 2020 21:53
50 Českobratrská Hrabůvka,Poliklinika
26. 10. 2020 17:08
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
30. 9. 2020 15:48
68 Šilheřovice,Ricka Křižíkova
26. 10. 2020 16:45
67 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 17:37
53 Polanka Svinov,mosty
22. 10. 2020 21:20
64 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Svinov,mosty
26. 10. 2020 23:32
27 Proskovice Hrabová,statek
4. 10. 2020 22:41
23 Rychvald,rozc. Hranečník
26. 10. 2020 21:56
30 Petřvald,Březiny Hranečník
26. 10. 2020 23:07
28 Šenov,náměstí Hranečník
26. 10. 2020 21:27
50 Nová Bělá,Krmelínská Českobratrská
26. 10. 2020 22:42
28 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 23:28
23 Rychvald,rozc. Hranečník
26. 10. 2020 22:53
27 Kino Luna Proskovice
26. 10. 2020 23:13
27 Proskovice Hrabová,statek
26. 10. 2020 22:02
67 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
26. 10. 2020 23:02
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 10. 2020 23:27
55 Výškovice Mitrovice
26. 10. 2020 23:08
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 10. 2020 20:49
32 Křižíkova Křižíkova
26. 10. 2020 22:28
34 Křižíkova Hlučín,Rovniny
26. 10. 2020 22:57
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 23:40
56 Hlučín,Darkovičky Křižíkova
26. 10. 2020 22:57
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
26. 10. 2020 21:12
81 Řepiště,u kříže ÚAN
26. 10. 2020 20:41
28 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 16:46
50 Nová Bělá,Krmelínská Českobratrská
28. 4. 2020 06:50
50 Českobratrská Nová Bělá,Krmelínská
26. 10. 2020 22:20
26 Dubina Proskovice
26. 10. 2020 23:25
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
26. 10. 2020 23:44
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
26. 10. 2020 22:37
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
26. 10. 2020 22:55
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
26. 10. 2020 23:14
32 Outlet centrum Křižíkova
26. 10. 2020 21:23
68 Křižíkova Šilheřovice,Ricka
26. 10. 2020 23:08
26 Proskovice Dubina
26. 10. 2020 22:38
26 Proskovice Hrabůvka,Poliklinika
26. 10. 2020 22:08
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
26. 10. 2020 21:06
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 22:06
54 Svinov,mosty Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 23:53
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 22:45
46 Polanka Poruba,vozovna
12. 3. 2020 23:17
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 22:27
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 22:33
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 22:27
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
26. 10. 2020 22:55
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 22:55
47 Plesenka Poruba,Opavská
15. 10. 2020 11:03
90 Krásné Pole,Planetárium Poruba,vozovna
25. 10. 2020 16:00
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
26. 10. 2020 20:39
98 Petřkovice,náměstí Petřkovice,Nordpól
14. 9. 2020 20:48
97 Hranečník Hranečník
15. 10. 2020 14:05
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
21. 10. 2020 20:39
22 Důl Heřmanice Hranečník
24. 10. 2020 23:12
X51 Plesná Dílny DP Ostrava
26. 10. 2020 23:54
NAD2 Zábřeh Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 21:58
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
26. 10. 2020 17:28
NAD2 Zábřeh Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 18:11
79 Svinov,nádraží Svinov,nádraží
26. 10. 2020 17:51
51 Plesenka Slavíkova
26. 10. 2020 17:41
47 Plesenka Rektorát VŠB
20. 10. 2020 18:59
47 Plesenka Rektorát VŠB
26. 10. 2020 18:59
22 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 17:58
52 Šilheřovice,Paseky Křižíkova
26. 10. 2020 16:41
67 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 19:42
NAD2 Nádraží Vítkovice Zábřeh
26. 10. 2020 14:41
NAD2 Nádraží Vítkovice Zábřeh
26. 10. 2020 22:45
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
26. 10. 2020 16:48
NAD2 Zábřeh Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 23:59
51 Dílny DP Ostrava Plesenka
26. 10. 2020 23:39
22 Důl Heřmanice Hranečník
26. 10. 2020 23:13
22 Důl Heřmanice Hranečník
23. 10. 2020 23:12
NAD2 Zábřeh Nádraží Vítkovice
26. 10. 2020 17:52
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 15:38
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 18:03
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
23. 10. 2020 18:18
41 Vratimov,Kartonážka Výškovice,Klášterského
26. 10. 2020 16:06
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 10. 2020 16:43
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
26. 10. 2020 17:09
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
15. 10. 2020 14:41
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 17:41
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 19:42
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 19:53
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 19:58
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 14:56
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 23:01
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
26. 10. 2020 17:57
44 Řecká Poruba,Otakara Jeremiáše
21. 10. 2020 14:30
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
26. 10. 2020 18:38
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
26. 10. 2020 18:25
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
26. 10. 2020 17:06
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 22:35
101 Radvanice,Ludvíkova Hlavní nádraží
26. 10. 2020 17:13
108 Hlavní nádraží Hulváky
27. 5. 2020 07:49
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
24. 10. 2020 23:58
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
26. 10. 2020 08:19
77 Hrabová,statek Výškovice
26. 10. 2020 23:59
23 Rychvald,rozc. Hranečník
21. 10. 2020 08:57
66 Hlučín,žel.st. Křižíkova
26. 10. 2020 15:50
23 Hranečník Rychvald,rozc.
15. 1. 2020 14:58
24 Mariánské Hory Sad B.Němcové
23. 10. 2020 21:59
62 Nová huť již.brána Sámova
26. 10. 2020 14:39
41 Vratimov,Kartonážka Výškovice,Klášterského
26. 10. 2020 15:14
66 Hlučín,žel.st. Křižíkova
26. 10. 2020 14:50
58 Martinov,střed Poruba,U Nemocnice
26. 10. 2020 18:25
24 Mariánské Hory Důl Jan Šverma
26. 10. 2020 16:22
46 Polanka Polanka
26. 10. 2020 16:43
26 Dubina Proskovice
26. 10. 2020 16:05
21 ÚAN Vratimov,Horní Datyně
26. 10. 2020 07:25
50 Hrabůvka,Poliklinika Českobratrská
23. 10. 2020 16:30
34 Hlučín,Bobrovníky Křižíkova
26. 10. 2020 16:42
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
26. 10. 2020 18:34
23 Rychvald,rozc. Hranečník
26. 10. 2020 16:57
24 Mariánské Hory Chem.závody osada
26. 10. 2020 15:58
26 Dubina Proskovice
26. 10. 2020 18:15
71 Bartovice,Ještěrka Náměstí Republiky
26. 10. 2020 23:59
56 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 16:37
61 Výškovice Hranečník
26. 10. 2020 22:53
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
26. 10. 2020 16:10
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
21. 10. 2020 19:07
81 Řepiště,u kříže ÚAN
26. 10. 2020 16:56
21 Vratimov,náměstí Vratimov,Horní Datyně
26. 10. 2020 23:16
38 Náměstí Republiky Bartovice,Pod Tratí
23. 10. 2020 18:38
24 Mariánské Hory Sad B.Němcové
26. 10. 2020 21:59
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
26. 10. 2020 16:22
56 Hlučín,sídl.OKD Křižíkova
26. 10. 2020 23:50
73 Hrabová,PZ jih ÚAN
26. 10. 2020 16:53
26 Hrabůvka,Poliklinika Proskovice
26. 10. 2020 20:33
74 Hrabová,PZ jih Hranečník
26. 10. 2020 18:39
38 Náměstí Republiky Bartovice,Pod Tratí
26. 10. 2020 18:38
29 Šenov,náměstí Hranečník
26. 10. 2020 18:07
28 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 16:06
59 Polanka Vítkovice,Mírové nám.
15. 10. 2020 14:41
26 Dubina Proskovice
23. 10. 2020 16:05
22 Hranečník Hranečník
26. 10. 2020 08:29
52 Křižíkova Koblov
25. 10. 2020 23:51
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 23:57
49 Poruba,Opavská Sad B.Němcové
26. 10. 2020 16:31
68 Šilheřovice,Ricka Křižíkova
23. 10. 2020 15:47
52 Šilheřovice,Paseky Křižíkova
26. 10. 2020 23:59
29 Šenov,náměstí Hranečník
26. 10. 2020 07:41
52 Křižíkova Koblov
26. 10. 2020 23:51
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
26. 10. 2020 23:59
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 17:26
49 Michálkovice Poruba,Opavská
26. 10. 2020 18:09
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
26. 10. 2020 14:40
NAD1 Výškovice Zábřeh,vodárna
26. 10. 2020 23:52
30 Hranečník Petřvald,Březiny
26. 10. 2020 23:59
71 Náměstí Republiky Bartovice,Ještěrka
26. 10. 2020 23:44
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
26. 10. 2020 23:33
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
26. 10. 2020 21:46
23 Michálkovice Rychvald,rozc.
26. 10. 2020 23:38
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 19:18
48 Poruba,Opavská Hrabůvka,kostel
26. 10. 2020 23:36
NAD1 Zábřeh,vodárna Výškovice
26. 10. 2020 20:40
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 10. 2020 16:13
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
23. 10. 2020 12:11
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 12:51
61 Výškovice Hranečník
26. 10. 2020 18:31
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
23. 10. 2020 22:54
48 Hrabová,PZ jih Duha
26. 10. 2020 23:34
48 Hrabová,PZ jih Duha
26. 10. 2020 23:29
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 10. 2020 18:38
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 18:06
48 Hrabová,Tesco Duha
26. 10. 2020 23:49
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
26. 10. 2020 22:34
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
15. 10. 2020 14:41
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
23. 10. 2020 22:32
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Třebovice,Tesco
26. 10. 2020 22:27
61 Výškovice Hranečník
26. 10. 2020 18:11
31 Nová huť již.brána Výškovice
26. 10. 2020 22:24
78 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
26. 10. 2020 16:34
31 Nová huť již.brána Výškovice
26. 10. 2020 14:30
31 Nová huť již.brána Výškovice
26. 10. 2020 22:33
41 Vratimov,Kartonážka Výškovice,Klášterského
26. 10. 2020 22:54
48 Hrabová,Tesco Poruba,Opavská
26. 10. 2020 21:17
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
26. 10. 2020 22:31
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 10. 2020 23:31
48 Hrabová,PZ jih Kotva
26. 10. 2020 22:35
61 Výškovice Hranečník
23. 10. 2020 08:35
48 Poruba,Opavská Hrabůvka,kostel
26. 10. 2020 23:16
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 10. 2020 23:15
41 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice,Klášterského
26. 10. 2020 23:23
48 Hrabová,PZ jih Kotva
26. 10. 2020 22:31
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
26. 10. 2020 22:53
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 22:09
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 10. 2020 22:49
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 10. 2020 23:06
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 10. 2020 23:15
91 Vřesina,Skalka Poruba,Vřesinská
17. 1. 2020 19:09