logonačítám
301
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1313 + 301 17. 5. 2021 20:10
302
7 Výškovice Poruba,vozovna
1314 + 302 17. 5. 2021 17:07
902
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:55
914
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:00
919
4 Nová huť již.brána Martinov
919 + 967 17. 5. 2021 08:56
933
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 17:41
937
17 Dubina Poruba,vozovna
949 + 937 17. 5. 2021 20:30
938
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 20:50
944
3 Hulváky Dubina
17. 5. 2021 20:56
947
17 Dubina Poruba,vozovna
995 + 947 17. 5. 2021 19:11
948
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 18:21
949
17 Dubina Poruba,vozovna
949 + 937 17. 5. 2021 20:30
952
4 Martinov Nová huť již.brána
17. 5. 2021 21:01
960
14 Přívoz,Hlučínská Nová huť již.brána
17. 5. 2021 21:00
962
4 Nová huť již.brána Martinov
17. 5. 2021 21:01
967
4 Nová huť již.brána Martinov
919 + 967 17. 5. 2021 08:56
970
7 Výškovice Poruba,vozovna
994 + 970 17. 5. 2021 17:26
973
3 Dubina Poruba,vozovna
14. 5. 2021 23:16
974
8 Mor. Ostrava,Plynárny Poruba,Vřesinská
26. 4. 2021 23:59
975
4 Martinov Hranečník
16. 5. 2021 23:53
976
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 17:53
977
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 17:56
983
19 Martinov Dubina
16. 12. 2020 23:58
986
12 Hranečník Dubina
14. 5. 2021 22:29
987
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 18:33
988
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 08:41
990
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 17:22
991
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
13. 5. 2021 09:02
994
7 Výškovice Poruba,vozovna
994 + 970 17. 5. 2021 17:26
995
17 Dubina Poruba,vozovna
995 + 947 17. 5. 2021 19:11
996
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
17. 5. 2021 21:01
998
12 Dubina Hranečník
4. 5. 2021 10:59
999
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 17:06
1 Dubina Hlavní nádraží
1027 + 1000 17. 5. 2021 20:10
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 17:34
2 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
1007 + 1003 17. 5. 2021 20:26
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 21:01
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:35
2 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
1007 + 1003 17. 5. 2021 20:26
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:20
12 Hranečník Dubina
17. 5. 2021 20:49
2 Výškovice Hlavní nádraží
1011 + 1015 17. 5. 2021 19:45
2 Výškovice Hlavní nádraží
1011 + 1015 17. 5. 2021 19:45
17 Dubina Poruba,vozovna
1023 + 1019 17. 5. 2021 19:51
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 17:01
17 Dubina Poruba,vozovna
1023 + 1019 17. 5. 2021 19:51
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 16:43
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 17:17
17 Dubina Poruba,vozovna
1025 + 1026 14. 5. 2021 19:11
1 Dubina Hlavní nádraží
1027 + 1000 17. 5. 2021 20:10
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:14
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 16:52
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 08:55
4 Martinov Nová huť již.brána
1101 + 1102 17. 5. 2021 21:00
4 Martinov Nová huť již.brána
1101 + 1102 17. 5. 2021 21:00
17 Dubina Poruba,vozovna
1103 + 1107 17. 5. 2021 19:31
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1108 + 1104 17. 5. 2021 21:01
17 Dubina Poruba,vozovna
1105 + 1109 17. 5. 2021 17:20
15 Dubina Výškovice
9. 3. 2021 17:12
17 Dubina Poruba,vozovna
1103 + 1107 17. 5. 2021 19:31
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1108 + 1104 17. 5. 2021 21:01
17 Dubina Poruba,vozovna
1105 + 1109 17. 5. 2021 17:20
4 Hranečník Martinov
1111 + 1115 17. 5. 2021 17:46
7 Výškovice Poruba,vozovna
1116 + 1112 13. 5. 2021 11:27
4 Nová huť již.brána Poruba,vozovna
1113 + 1117 12. 4. 2021 23:58
17 Dubina Poruba,vozovna
1114 + 1118 17. 5. 2021 16:57
4 Hranečník Martinov
1111 + 1115 17. 5. 2021 17:46
7 Výškovice Poruba,vozovna
1116 + 1112 13. 5. 2021 11:27
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
1126 + 1117 17. 5. 2021 15:53
17 Dubina Poruba,vozovna
1114 + 1118 17. 5. 2021 16:57
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 05:39
17 Dubina Poruba,vozovna
1125 + 1121 17. 5. 2021 20:11
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1126 + 1122 20. 4. 2021 14:09
4 Hranečník Martinov
1127 + 1123 17. 5. 2021 20:03
4 Hranečník Poruba,vozovna
1128 + 1124 17. 5. 2021 17:13
17 Dubina Poruba,vozovna
1125 + 1121 17. 5. 2021 20:11
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
1126 + 1117 17. 5. 2021 15:53
4 Hranečník Martinov
1127 + 1123 17. 5. 2021 20:03
4 Hranečník Poruba,vozovna
1128 + 1124 17. 5. 2021 17:13
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1130 + 1129 17. 5. 2021 16:12
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1130 + 1129 17. 5. 2021 16:12
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1136 + 1132 17. 5. 2021 20:24
17 Dubina Poruba,vozovna
1133 + 1137 3. 5. 2021 20:11
4 Hranečník Martinov
1138 + 1134 27. 4. 2021 20:05
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1136 + 1132 17. 5. 2021 20:24
17 Dubina Poruba,vozovna
1133 + 1137 3. 5. 2021 20:11
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 16:34
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
10. 5. 2021 10:47
4 Martinov Hranečník
17. 5. 2021 19:56
4 Martinov Hranečník
29. 4. 2021 19:56
4 Martinov Hranečník
12. 5. 2021 18:57
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
14. 5. 2021 16:22
6 Mor. Ostrava,Plynárny Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 15:54
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
13. 5. 2021 20:13
14 Nová huť již.brána Mor. Ostrava,Plynárny
10. 5. 2021 06:57
4 Martinov Hranečník
7. 5. 2021 18:57
4 Martinov Hranečník
13. 5. 2021 19:53
4 Martinov Hranečník
7. 5. 2021 19:57
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 20:13
4 Martinov Hranečník
17. 5. 2021 18:56
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
14. 5. 2021 20:12
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 08:34
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 21:01
7 Výškovice Poruba,vozovna
17. 5. 2021 17:45
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
15. 5. 2021 09:12
4 Nová huť již.brána Martinov
12. 5. 2021 20:13
7 Výškovice Poruba,vozovna
17. 5. 2021 19:04
3 Dubina Poruba,vozovna
12. 5. 2021 23:17
4 Martinov Nová huť již.brána
1312 + 1318 17. 5. 2021 08:20
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1313 + 301 17. 5. 2021 20:10
7 Výškovice Poruba,vozovna
1314 + 302 17. 5. 2021 17:07
4 Nová huť již.brána Martinov
1351 + 1315 13. 5. 2021 10:06
7 Zábřeh,vodárna Poruba,vozovna
1316 + 301 29. 10. 2020 17:25
17 Dubina Poruba,vozovna
1357 + 1317 3. 5. 2021 20:50
4 Martinov Nová huť již.brána
1312 + 1318 17. 5. 2021 08:20
4 Martinov Hranečník
1352 + 1319 14. 5. 2021 19:49
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1322 + 1320 17. 5. 2021 21:01
17 Dubina Poruba,vozovna
1353 + 1321 17. 5. 2021 20:50
17 Poruba,Vřesinská Dubina
1322 + 1320 17. 5. 2021 21:01
2 Hlavní nádraží Výškovice
16. 5. 2021 23:58
2 Hlavní nádraží Výškovice
1341 + 1324 17. 5. 2021 20:41
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
1327 + 1325 17. 5. 2021 19:01
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
17. 5. 2021 20:30
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
1327 + 1325 17. 5. 2021 19:01
1 Hlavní nádraží Dubina
17. 5. 2021 09:19
12 Hranečník Dubina
16. 5. 2021 22:28
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 16:13
12 Hranečník Dubina
17. 5. 2021 21:01
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 20:56
11 Nádraží Vítkovice Hulváky
17. 5. 2021 21:01
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
1340 + 1334 17. 5. 2021 18:21
11 Mor. Ostrava,Plynárny Nádraží Vítkovice
16. 5. 2021 23:38
12 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:42
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 20:35
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 18:41
18 Hlavní nádraží Dubina
16. 5. 2021 23:54
10 Dubina Mor. Ostrava,Plynárny
1340 + 1334 17. 5. 2021 18:21
2 Hlavní nádraží Výškovice
1341 + 1324 17. 5. 2021 20:41
11 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 17:12
1 Dubina Hlavní nádraží
1343 + 1347 17. 5. 2021 21:01
12 Hranečník Dubina
17. 5. 2021 21:01
1 Hlavní nádraží Dubina
1349 + 1345 17. 5. 2021 21:01
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 19:32
1 Dubina Hlavní nádraží
1343 + 1347 17. 5. 2021 21:01
1 Dubina Hlavní nádraží
17. 5. 2021 08:35
1 Hlavní nádraží Dubina
1349 + 1345 17. 5. 2021 21:01
12 Dubina Hranečník
17. 5. 2021 18:14
4 Nová huť již.brána Martinov
1351 + 1315 13. 5. 2021 10:06
4 Martinov Hranečník
1352 + 1319 14. 5. 2021 19:49
17 Dubina Poruba,vozovna
1353 + 1321 17. 5. 2021 20:50
3 Hulváky Dubina
17. 5. 2021 21:01
3 Dubina Mariánské náměstí
17. 5. 2021 21:01
4 Nová huť již.brána Martinov
1356 + 1320 20. 4. 2021 13:57
3 Dubina Poruba,vozovna
12. 5. 2021 08:43
4 Martinov Nová huť již.brána
17. 5. 2021 20:57
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
17. 5. 2021 21:01
11 Mariánské náměstí Nádraží Vítkovice
17. 5. 2021 18:05
3 Dubina Poruba,vozovna
17. 5. 2021 17:33
11 Nádraží Vítkovice Dubina
17. 5. 2021 12:24
4 Nová huť již.brána Martinov
1371 + 1363 17. 5. 2021 20:49
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1364 + 1365 17. 5. 2021 21:01
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1364 + 1365 17. 5. 2021 21:01
4 Hranečník Martinov
1366 + 1370 17. 5. 2021 21:01
11 Nádraží Vítkovice Nová Ves,vodárna
1371 + 1367 19. 4. 2021 23:06
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1372 + 1368 17. 5. 2021 20:44
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1373 + 1369 17. 5. 2021 21:01
4 Hranečník Martinov
1366 + 1370 17. 5. 2021 21:01
4 Nová huť již.brána Martinov
1371 + 1363 17. 5. 2021 20:49
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1372 + 1368 17. 5. 2021 20:44
17 Dubina Poruba,Vřesinská
1373 + 1369 17. 5. 2021 21:01
4 Nová huť již.brána Martinov
17. 5. 2021 13:21
17 Dubina Poruba,Vřesinská
15. 5. 2021 16:02
7 Výškovice Poruba,vozovna
17. 5. 2021 18:45
4 Martinov Hranečník
17. 5. 2021 08:39
2 Hlavní nádraží Výškovice
17. 5. 2021 21:01
2 Hlavní nádraží Výškovice
3. 3. 2021 14:20
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 14:19
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 20:03
2 Hlavní nádraží Výškovice
9. 5. 2021 08:09
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
1 Dubina Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 2. 2021 19:00
1 Dubina Hlavní nádraží
17. 5. 2021 19:50
2 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
17. 5. 2021 20:07
7 Poruba,Vřesinská Nádraží Vítkovice
23. 10. 2020 17:47
2 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
4. 5. 2021 20:06
2 Výškovice Hlavní nádraží
14. 5. 2021 15:07
2 Hlavní nádraží Výškovice
17. 5. 2021 21:01
2 Výškovice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 09:26
7 Výškovice Poruba,vozovna
17. 5. 2021 18:24
4 Hranečník Martinov
17. 5. 2021 20:29
1 Dubina Hlavní nádraží
9. 5. 2021 15:31
1 Hlavní nádraží Dubina
17. 5. 2021 21:01
1 Hlavní nádraží Dubina
5. 5. 2021 23:58
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 17:38
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
13. 5. 2021 18:27
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 19:21
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 19:15
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
17. 5. 2021 21:01
5 Poruba,Vřesinská Budišovice,Zátiší
17. 5. 2021 20:59
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
22. 2. 2021 08:04
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
17. 5. 2021 19:52
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
17. 5. 2021 20:41
8 Poruba,Vřesinská Hlavní nádraží
10. 5. 2021 08:48
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 20:58
3 Dubina Poruba,vozovna
14. 5. 2021 08:34
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
17. 5. 2021 21:01
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
17. 5. 2021 21:01
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
17. 5. 2021 20:01
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 21:01
4 Hranečník Martinov
17. 5. 2021 19:44
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
17. 5. 2021 19:38
3 Dubina Poruba,vozovna
14. 5. 2021 07:53
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
27. 6. 2020 08:52
4 Hranečník Martinov
17. 5. 2021 19:53
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 19:09
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 19:30
4 Nová huť již.brána Martinov
16. 5. 2021 22:49
7 Výškovice Poruba,vozovna
15. 5. 2021 23:20
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 17:52
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 18:55
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
17. 5. 2021 21:01
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 19:58
8 Poruba,Vřesinská Hlavní nádraží
14. 5. 2021 15:37
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 18:30
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
17. 5. 2021 21:01
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
17. 5. 2021 21:01
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
16. 5. 2021 23:01
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
17. 5. 2021 18:46
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
15. 1. 2021 07:13
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
14. 5. 2021 22:54
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
17. 5. 2021 20:28
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
17. 5. 2021 19:49
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
6. 5. 2021 16:59
108 Hulváky Hlavní nádraží
28. 4. 2021 17:51
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
12. 5. 2021 08:50
101 Hranečník Hlavní nádraží
14. 5. 2021 17:05
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
14. 5. 2021 17:03
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
13. 5. 2021 14:31
107 Hranečník Hranečník
4. 5. 2021 17:12
107 Hranečník Hranečník
29. 3. 2021 14:41
112 Hulváky Hlavní nádraží
14. 5. 2021 23:59
108 Hlavní nádraží Hulváky
17. 5. 2021 21:01
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
17. 5. 2021 19:01
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 18:20
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 19:01
102 Hlavní nádraží Hulváky
10. 5. 2021 16:35
108 Hulváky Hlavní nádraží
14. 5. 2021 17:50
108 Hlavní nádraží Hulváky
15. 5. 2021 08:25
108 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 10:30
102 Hlavní nádraží Hulváky
17. 5. 2021 21:01
104 Michálkovice Náměstí Republiky
17. 5. 2021 21:01
108 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
108 Hulváky Vozovna trolejbusů
11. 5. 2021 23:24
103 Vozovna trolejbusů Náměstí Republiky
17. 5. 2021 04:33
105 Karolina U Lávky Koblov
17. 5. 2021 19:45
108 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:00
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
18. 4. 2021 19:31
105 Karolina U Lávky Koblov
17. 5. 2021 20:26
108 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 20:42
108 Hlavní nádraží Hulváky
17. 5. 2021 21:01
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
108 Hlavní nádraží Hulváky
17. 5. 2021 18:56
108 Hulváky Vozovna trolejbusů
14. 5. 2021 23:24
108 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 19:12
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:00
104 Náměstí Republiky Michálkovice
17. 5. 2021 20:56
102 Hulváky Hlavní nádraží
16. 5. 2021 22:59
112 Hulváky Hlavní nádraží
16. 5. 2021 23:58
105 Karolina U Lávky Koblov
17. 5. 2021 21:01
108 Hulváky Hlavní nádraží
15. 5. 2021 23:17
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
13. 5. 2021 23:12
108 Hulváky Hlavní nádraží
12. 5. 2021 23:19
104 Náměstí Republiky Michálkovice
17. 5. 2021 21:00
108 Hulváky Hlavní nádraží
13. 5. 2021 16:32
108 Hulváky Vozovna trolejbusů
16. 5. 2021 23:24
108 Hulváky Hlavní nádraží
16. 5. 2021 23:17
101 Radvanice,Ludvíkova Hlavní nádraží
7. 5. 2021 22:40
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
12. 5. 2021 09:00
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
17. 5. 2021 19:18
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
17. 5. 2021 20:55
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
17. 5. 2021 21:01
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 17:20
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 17:50
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
105 Koblov Karolina U Lávky
17. 5. 2021 21:01
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
17. 5. 2021 17:01
102 Hulváky Hlavní nádraží
14. 4. 2021 12:42
104 Náměstí Republiky Michálkovice
17. 5. 2021 06:54
104 Náměstí Republiky Michálkovice
17. 5. 2021 18:45
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 18:40
103 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
17. 5. 2021 19:21
104 Náměstí Republiky Michálkovice
17. 5. 2021 19:27
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
17. 5. 2021 19:53
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 17:05
102 Hulváky Vozovna trolejbusů
17. 5. 2021 17:29
102 Hulváky Hlavní nádraží
17. 5. 2021 18:03
104 Náměstí Republiky Michálkovice
2. 3. 2021 11:10
104 Náměstí Republiky Vozovna trolejbusů
17. 5. 2021 19:33
102 Hulváky Hlavní nádraží
10. 5. 2021 20:00
104 Náměstí Republiky Michálkovice
6. 5. 2021 15:54
34 Hlučín,Rovniny Křižíkova
6. 4. 2021 05:04
23 Bohumín,Záblatí,střed Hranečník
17. 5. 2021 16:50
38 Náměstí Republiky Bartovice,Pod Tratí
24. 2. 2021 17:40
28 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 18:54
53 Polanka Svinov,mosty
17. 5. 2021 21:01
53 Svinov,mosty Polanka
13. 5. 2021 14:40
32 Křižíkova Křižíkova
17. 5. 2021 17:26
99 Hladnov Městská nemocnice
17. 5. 2021 18:12
99 Hladnov Bazaly
17. 5. 2021 10:19
99 Hladnov Bazaly
17. 5. 2021 17:51
34 Hlučín,Rovniny Křižíkova
17. 5. 2021 20:57
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
17. 5. 2021 21:01
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 21:01
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
17. 5. 2021 20:54
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Třebovice,Tesco
17. 5. 2021 21:01
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 20:56
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
17. 5. 2021 17:26
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
17. 5. 2021 21:01
59 Vítkovice,Mírové nám. Hraničky
17. 5. 2021 17:47
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 17:56
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:47
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
17. 5. 2021 21:01
76 Svinov,mosty Svinov,mosty
17. 5. 2021 18:05
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 21:01
X46 Jelínkova Hraničky
17. 5. 2021 21:00
53 Polanka Svinov,mosty
17. 5. 2021 13:54
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
17. 5. 2021 20:58
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 17:28
46 Polanka Svinov,mosty
17. 5. 2021 17:51
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 16:08
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 16:33
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 18:38
37 ÚAN Poruba,Studentská
17. 5. 2021 18:27
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 16:40
49 Michálkovice Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:52
37 ÚAN Poruba,Studentská
17. 5. 2021 18:08
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
16. 5. 2021 23:32
X44 Nezvalovo náměstí Mongolská
17. 5. 2021 21:01
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 20:59
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
4. 5. 2021 21:17
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 16:02
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 17:56
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 15:11
53 Polanka Svinov,mosty
17. 5. 2021 17:49
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
17. 5. 2021 20:51
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 20:35
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
17. 5. 2021 15:58
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 17:20
40 Poruba,Studentská Poruba,Opavská
17. 5. 2021 17:36
57 Vítkovice,Mírové nám. Hulváky
17. 5. 2021 17:28
58 Martinov,střed Poruba,U Nemocnice
17. 5. 2021 17:36
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 17:37
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 17:43
49 Michálkovice Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:30
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 14:05
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
16. 5. 2021 23:13
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 17:08
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 19:13
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
17. 5. 2021 18:47
49 Michálkovice Poruba,Opavská
17. 5. 2021 17:13
39 Paskov,Folvark Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 17:29
35 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 17:23
X44 Nezvalovo náměstí Mongolská
17. 5. 2021 17:49
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 17:38
15 Dubina Výškovice
17. 5. 2021 17:37
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Paskov,Folvark
17. 5. 2021 18:59
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 18:44
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 17:58
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 17:58
49 Michálkovice Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:07
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 21:01
107 Hranečník Hranečník
16. 5. 2021 22:55
15 Výškovice Dubina
17. 5. 2021 17:25
38 Hranečník Nová huť Zářičí
17. 5. 2021 21:01
61 Hranečník Výškovice
17. 5. 2021 16:12
15 Výškovice Dubina
17. 5. 2021 21:01
27 Proskovice Hrabová,statek
17. 5. 2021 17:11
92 Nádraží Kunčice Gymnázium
13. 5. 2021 07:46
31 Výškovice Nová huť již.brána
17. 5. 2021 14:56
101 Hlavní nádraží Radvanice,Ludvíkova
17. 5. 2021 21:01
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
17. 5. 2021 15:51
52 Křižíkova Šilheřovice,Paseky
17. 5. 2021 20:57
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 20:56
30 Petřvald,Březiny Hranečník
17. 5. 2021 15:50
34 Hlučín,Bobrovníky Křižíkova
17. 5. 2021 16:42
49 Poruba,Opavská Sad B.Němcové
17. 5. 2021 16:11
101 Hranečník Hlavní nádraží
17. 5. 2021 21:01
56 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 16:33
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 20:49
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 18:49
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
22. 3. 2021 08:46
27 Hrabová,statek Proskovice
17. 5. 2021 21:01
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
17. 5. 2021 16:50
101 Hlavní nádraží Radvanice,Ludvíkova
17. 5. 2021 20:18
37 Poruba,Studentské koleje ÚAN
17. 5. 2021 16:19
27 Proskovice Hrabová,statek
17. 5. 2021 20:05
105 Koblov Karolina U Lávky
16. 5. 2021 22:40
64 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Svinov,mosty
17. 5. 2021 11:40
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 20:55
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
14. 5. 2021 07:10
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 15:23
30 Petřvald,Březiny Hranečník
17. 5. 2021 21:01
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 16:31
59 Hraničky Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 21:01
23 Rychvald,rozc. Hranečník
17. 5. 2021 16:15
23 Rychvald,rozc. Hranečník
14. 4. 2021 15:14
23 Bohumín,Záblatí,střed Hranečník
17. 5. 2021 20:56
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 07:19
34 Hlučín,Bobrovníky Křižíkova
17. 5. 2021 08:32
24 Mariánské Hory Sad B.Němcové
17. 5. 2021 15:24
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 19:12
31 Nová huť hl.brána Výškovice
17. 5. 2021 21:01
34 Hlučín,Bobrovníky Křižíkova
17. 5. 2021 18:37
49 Křižíkova Michálkovice
17. 5. 2021 21:01
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
17. 5. 2021 15:05
57 Vítkovice,Mírové nám. Hulváky
17. 5. 2021 18:47
21 ÚAN Vratimov,Horní Datyně
17. 5. 2021 20:42
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 21:01
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
17. 5. 2021 21:01
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,statek
17. 5. 2021 21:00
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
17. 5. 2021 20:49
32 Křižíkova Křižíkova
17. 5. 2021 21:01
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 21:01
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 20:45
28 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 21:01
56 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 21:01
68 Křižíkova Šilheřovice,Ricka
17. 5. 2021 19:50
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 21:01
57 Hulváky Nová huť již.brána
17. 5. 2021 21:01
38 Hranečník Bartovice,Pod Tratí
17. 5. 2021 20:42
27 Proskovice Hrabová,statek
17. 5. 2021 21:01
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 21:01
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 20:12
46 Polanka Svinov,mosty
17. 5. 2021 20:39
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
14. 5. 2021 23:13
39 Paskov,Folvark Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 21:01
64 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Polanka
17. 5. 2021 21:01
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 21:01
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
17. 5. 2021 21:01
33 Přívoz,Oderská Křižíkova
17. 5. 2021 21:00
31 Výškovice Nová huť již.brána
17. 5. 2021 20:59
23 Rychvald,rozc. Hranečník
16. 5. 2021 22:53
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 20:50
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
17. 5. 2021 20:43
29 Hranečník Šenov,náměstí
17. 5. 2021 21:01
81 ÚAN Řepiště,u kříže
17. 5. 2021 21:01
50 Hrabůvka,Poliklinika Českobratrská
17. 5. 2021 21:01
56 Křižíkova Hlučín,Darkovičky
17. 5. 2021 21:01
50 Českobratrská Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 21:01
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 21:01
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
17. 5. 2021 20:14
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
17. 5. 2021 21:01
28 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 20:52
32 Křižíkova Křižíkova
17. 5. 2021 20:33
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
17. 5. 2021 20:56
67 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 21:01
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 20:32
23 Hranečník Rychvald,rozc.
17. 5. 2021 21:01
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
17. 5. 2021 21:01
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
17. 5. 2021 21:01
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 20:42
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Paskov,Folvark
17. 5. 2021 21:01
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
17. 5. 2021 21:01
46 Polanka Polanka
17. 5. 2021 21:01
X46 Jelínkova Hraničky
16. 5. 2021 23:58
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
27. 4. 2021 20:41
99 Hladnov Bazaly
17. 5. 2021 11:15
97 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 19:41
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
17. 5. 2021 20:40
96 Hrabůvka,Poliklinika Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 16:27
99 Bazaly Hladnov
17. 5. 2021 18:09
34 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 16:56
22 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 18:30
X11 Nádraží Vítkovice Zábřeh
17. 5. 2021 21:01
X11 Nádraží Vítkovice Zábřeh
17. 5. 2021 17:54
46 Svinov,mosty Polanka
17. 5. 2021 20:40
47 Poruba,Studentská Plesná
12. 5. 2021 10:49
51 Plesná Dílny DP Ostrava
17. 5. 2021 20:25
X11 Zábřeh Nádraží Vítkovice
17. 5. 2021 21:01
X11 Zábřeh Nádraží Vítkovice
17. 5. 2021 20:56
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
17. 5. 2021 17:33
22 Důl Heřmanice Hranečník
17. 5. 2021 21:01
X46 Hraničky Jelínkova
17. 5. 2021 20:54
X11 Nádraží Vítkovice Zábřeh
17. 5. 2021 17:42
X11 Zábřeh Nádraží Vítkovice
16. 5. 2021 23:58
51 Plesná Dílny DP Ostrava
21. 4. 2021 09:54
22 Důl Heřmanice Hranečník
14. 5. 2021 23:11
22 Důl Heřmanice Hranečník
23. 4. 2021 23:12
22 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 17:30
37 ÚAN Poruba,Studentské koleje
7. 12. 2020 17:13
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 17:15
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 16:55
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 16:34
28 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 17:34
38 Náměstí Republiky Bartovice,Pod Tratí
17. 5. 2021 18:02
23 Bohumín,Záblatí,střed Hranečník
17. 5. 2021 17:25
X44 Nezvalovo náměstí Mongolská
17. 5. 2021 20:45
33 Přívoz,Oderská Křižíkova
17. 5. 2021 16:56
21 ÚAN Vratimov,Horní Datyně
17. 5. 2021 18:54
50 Českobratrská Nová Bělá,Krmelínská
17. 5. 2021 18:17
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 18:08
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
17. 5. 2021 16:28
68 Šilheřovice,Ricka Křižíkova
17. 5. 2021 19:13
101 Hlavní nádraží Hranečník
17. 5. 2021 17:46
34 Křižíkova Hlučín,aut.nádr.
17. 5. 2021 16:18
15 Dubina Výškovice
17. 5. 2021 20:52
15 Dubina Výškovice
17. 5. 2021 21:01
15 Dubina Výškovice
17. 5. 2021 16:25
X46 Jelínkova Hraničky
17. 5. 2021 17:54
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 3. 2021 17:57
52 Šilheřovice,Paseky Křižíkova
17. 5. 2021 19:27
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
16. 5. 2021 23:27
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
17. 5. 2021 18:34
49 Poruba,Opavská Michálkovice
17. 5. 2021 19:00
33 Přívoz,Oderská Křižíkova
17. 5. 2021 18:45
101 Hlavní nádraží Hranečník
17. 5. 2021 17:10
101 Radvanice,Ludvíkova Hlavní nádraží
17. 5. 2021 18:23
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 21:01
28 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 16:47
27 Hrabůvka,Poliklinika Proskovice
17. 5. 2021 17:26
15 Výškovice Dubina
17. 5. 2021 17:49
59 Hraničky Vítkovice,Mírové nám.
17. 5. 2021 17:47
31 Výškovice Nová huť již.brána
17. 5. 2021 21:01
77 Hrabová,statek Výškovice
16. 5. 2021 23:58
52 Křižíkova Koblov
5. 5. 2021 23:51
81 Řepiště,u kříže ÚAN
17. 5. 2021 18:44
51 Plesná Svinov,nádraží
17. 5. 2021 17:23
51 Plesná Slavíkova
17. 5. 2021 17:59
64 Svinov,mosty Klimkovice,Hýlov,Sanatoria
17. 5. 2021 20:52
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 15:17
31 Výškovice Nová huť již.brána
17. 5. 2021 21:01
56 Hlučín,sídl.OKD Křižíkova
16. 5. 2021 23:50
56 Hlučín,aut.nádr. Křižíkova
17. 5. 2021 16:24
55 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
17. 5. 2021 18:50
21 Vratimov,Horní Datyně Vratimov,náměstí
16. 5. 2021 23:22
48 Pískové doly Hrabůvka,Poliklinika
20. 12. 2020 18:11
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
9. 12. 2020 14:42
48 Pískové doly Hrabůvka,Poliklinika
20. 12. 2020 17:51
61 Výškovice Hranečník
23. 12. 2020 17:52
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
5. 5. 2021 07:07
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 16:20
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
16. 5. 2021 14:59
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
17. 5. 2021 17:52
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
13. 5. 2021 17:26
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
10. 5. 2021 23:15
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
17. 5. 2021 17:07
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 14:42
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
13. 4. 2021 22:31
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
12. 5. 2021 17:16
62 Nová huť již.brána Sámova
14. 5. 2021 15:33
48 Poruba,Opavská Hrabůvka,kostel
13. 5. 2021 23:35
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 21:01
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 09:14
48 Poruba,Opavská Hrabůvka,kostel
14. 5. 2021 23:35
101 Hlavní nádraží Hranečník
17. 5. 2021 20:45
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 18:12
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
10. 5. 2021 07:54
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
17. 5. 2021 18:11
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 16:30
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 15:00
61 Hranečník Výškovice
17. 5. 2021 06:50
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
14. 5. 2021 14:48
107 Hranečník Hranečník
17. 5. 2021 21:01
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 16:52
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 20:55
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 19:50
41 Výškovice,Klášterského Vratimov,Kartonážka
17. 5. 2021 21:01
41 Vratimov,náměstí Výškovice,Klášterského
17. 5. 2021 15:38
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 16:03
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 19:11
62 Nová huť již.brána Sámova
17. 5. 2021 15:29
41 Vratimov,náměstí Výškovice,Klášterského
17. 5. 2021 20:43
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 21:01
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
17. 5. 2021 18:23
41 Výškovice,Klášterského Vratimov,náměstí
14. 5. 2021 14:31
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 16:16
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
17. 5. 2021 18:07
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 15:55
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 20:49
61 Výškovice Hranečník
17. 5. 2021 16:33
48 Hrabová,Tesco Poruba,Opavská
17. 5. 2021 21:01
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 18:56
48 Hrabová,Tesco Poruba,Opavská
17. 5. 2021 21:01
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:36
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
17. 5. 2021 19:56
48 Pískové doly Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 21:01
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 21:01
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 18:39
48 Pískové doly Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 21:01
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
17. 5. 2021 16:49
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
17. 5. 2021 20:47
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 14:55
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 19:56
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 19:38
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 19:58
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 19:38
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 18:26
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Třebovice,Tesco
17. 5. 2021 17:59
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 17:17
45 Nová huť hl.brána Garáže Poruba
17. 5. 2021 14:42
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 5. 2021 17:42
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
17. 5. 2021 16:40