logonačítám
902
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
990 + 902 25. 11. 2022 18:07
949
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
949 + 994 25. 11. 2022 22:57
952
4 Hranečník Martinov
25. 11. 2022 23:56
960
2 Hlavní nádraží Výškovice
1020 + 960 25. 11. 2022 13:55
962
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
25. 11. 2022 19:42
967
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
973 + 967 25. 11. 2022 16:42
970
3 Zábřeh Poruba,vozovna
24. 11. 2022 17:38
973
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
973 + 967 25. 11. 2022 16:42
974
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 17:37
975
15 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
16. 11. 2022 11:32
976
7 Poruba,vozovna Výškovice
1015 + 976 25. 11. 2022 18:16
983
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
25. 11. 2022 23:56
990
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
990 + 902 25. 11. 2022 18:07
991
2 Výškovice Hlavní nádraží
1007 + 991 25. 11. 2022 19:36
994
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
949 + 994 25. 11. 2022 22:57
996
18 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
24. 11. 2022 23:57
998
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
1008 + 998 25. 11. 2022 19:59
999
2 Výškovice Hlavní nádraží
1006 + 999 3. 11. 2022 20:16
2 Výškovice Hlavní nádraží
1027 + 1000 25. 11. 2022 20:17
4 Martinov Hranečník
1002 + 1010 25. 11. 2022 19:49
19 Martinov Hrabůvka,Poliklinika
24. 11. 2022 23:59
2 Výškovice Hlavní nádraží
1006 + 999 3. 11. 2022 20:16
2 Výškovice Hlavní nádraží
1007 + 991 25. 11. 2022 19:36
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
1008 + 998 25. 11. 2022 19:59
4 Martinov Hranečník
1002 + 1010 25. 11. 2022 19:49
7 Poruba,vozovna Výškovice
1015 + 976 25. 11. 2022 18:16
2 Hlavní nádraží Výškovice
1020 + 960 25. 11. 2022 13:55
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 23:58
2 Výškovice Hlavní nádraží
1027 + 1000 25. 11. 2022 20:17
3 Zábřeh Poruba,vozovna
25. 11. 2022 07:49
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
1113 + 1117 24. 11. 2022 10:47
7 Výškovice Poruba,vozovna
1114 + 1124 25. 11. 2022 20:35
3 Zábřeh Poruba,vozovna
1111 + 1115 4. 11. 2022 16:31
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
1113 + 1117 24. 11. 2022 10:47
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1128 + 1120 25. 11. 2022 19:02
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1125 + 1121 25. 11. 2022 19:22
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1127 + 1123 25. 11. 2022 17:15
7 Výškovice Poruba,vozovna
1114 + 1124 25. 11. 2022 20:35
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1125 + 1121 25. 11. 2022 19:22
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
1126 + 1129 25. 11. 2022 15:53
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1127 + 1123 25. 11. 2022 17:15
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1128 + 1120 25. 11. 2022 19:02
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
1126 + 1129 25. 11. 2022 15:53
3 Zábřeh Poruba,vozovna
25. 11. 2022 22:59
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 20:55
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 18:12
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
26. 11. 2022 10:14
17 Poruba,Vřesinská Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
19 Martinov Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 23:58
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
19. 10. 2022 18:55
15 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 11. 2022 10:14
3 Zábřeh Hulváky
31. 10. 2022 08:21
19 Hrabůvka,Poliklinika Martinov
25. 11. 2022 23:59
1 Hlavní nádraží Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 22:44
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
25. 11. 2022 23:59
10 Hranečník Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 09:19
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
25. 11. 2022 13:15
10 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
26. 11. 2022 10:13
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
25. 11. 2022 17:21
4 Nová huť již.brána Martinov
4. 10. 2022 08:11
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:06
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
2. 11. 2022 18:05
4 Nová huť již.brána Poruba,vozovna
25. 11. 2022 23:16
4 Hranečník Martinov
25. 11. 2022 21:03
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 17:57
4 Martinov Nová huť již.brána
20. 9. 2022 17:36
4 Nová huť již.brána Martinov
16. 11. 2022 21:43
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 18:17
17 Dubina Poruba,vozovna
1312 + 1311 10. 6. 2022 19:20
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1312 + 1313 25. 11. 2022 20:30
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1312 + 1313 25. 11. 2022 20:30
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,Vřesinská
1318 + 1314 25. 11. 2022 20:46
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1351 + 1315 25. 11. 2022 22:54
7 Martinov Výškovice
1356 + 1316 5. 8. 2022 17:35
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1357 + 1317 25. 11. 2022 07:29
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,Vřesinská
1318 + 1314 25. 11. 2022 20:46
19 Hrabůvka,Poliklinika Martinov
6. 10. 2022 23:58
7 Martinov Výškovice
1342 + 1320 10. 8. 2022 18:21
10 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
1350 + 1321 25. 11. 2022 08:41
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
1338 + 1322 25. 11. 2022 20:08
3 Zábřeh Hulváky
25. 11. 2022 17:37
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
1337 + 1324 25. 11. 2022 17:51
19 Hrabůvka,Poliklinika Martinov
24. 11. 2022 23:59
2 Hlavní nádraží Výškovice
24. 11. 2022 23:59
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
1325 + 1327 20. 10. 2022 20:07
2 Výškovice Hlavní nádraží
24. 11. 2022 23:59
15 Výškovice Dubina
7. 7. 2022 17:59
11 Mor. Ostrava,Plynárny Zábřeh
24. 11. 2022 23:48
1 Dubina Hlavní nádraží
1325 + 1331 14. 7. 2022 20:19
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
6. 10. 2022 23:58
3 Hulváky Zábřeh
26. 11. 2022 10:13
2 Výškovice Hlavní nádraží
1341 + 1334 29. 8. 2022 20:48
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1335 + 1339 24. 11. 2022 19:22
1 Hlavní nádraží Hrabůvka,Poliklinika
1346 + 1336 15. 11. 2022 22:43
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
1337 + 1324 25. 11. 2022 17:51
4 Martinov Mor. Ostrava,Plynárny
1338 + 1322 25. 11. 2022 20:08
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1335 + 1339 24. 11. 2022 19:22
3 Zábřeh Hulváky
26. 11. 2022 10:11
3 Zábřeh Hulváky
24. 11. 2022 17:37
11 Zábřeh Mor. Ostrava,Plynárny
25. 11. 2022 23:36
3 Hulváky Zábřeh
26. 11. 2022 10:14
10 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
1347 + 1344 25. 11. 2022 09:00
11 Mor. Ostrava,Plynárny Zábřeh
25. 11. 2022 23:50
8 Poruba,Vřesinská Mor. Ostrava,Plynárny
24. 11. 2022 23:59
10 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
1347 + 1344 25. 11. 2022 09:00
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
1348 + 1321 11. 10. 2022 17:28
11 Mor. Ostrava,Plynárny Zábřeh
6. 10. 2022 23:48
10 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
1350 + 1321 25. 11. 2022 08:41
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
1351 + 1315 25. 11. 2022 22:54
7 Výškovice Poruba,vozovna
1354 + 1352 25. 11. 2022 18:33
2 Výškovice Hlavní nádraží
15. 8. 2022 23:58
7 Výškovice Poruba,vozovna
1354 + 1352 25. 11. 2022 18:33
3 Zábřeh Poruba,vozovna
19. 9. 2022 08:46
3 Zábřeh Poruba,vozovna
9. 10. 2022 23:00
5 Budišovice,Zátiší Poruba,vozovna
1357 + 1317 25. 11. 2022 07:29
4 Nová huť již.brána Martinov
1361 + 1358 24. 11. 2022 21:45
3 Hulváky Zábřeh
26. 11. 2022 09:53
3 Zábřeh Hulváky
26. 11. 2022 10:14
4 Nová huť již.brána Martinov
1361 + 1358 24. 11. 2022 21:45
3 Zábřeh Poruba,vozovna
1368 + 1362 25. 11. 2022 18:38
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1363 + 1367 25. 11. 2022 16:57
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1364 + 1360 25. 11. 2022 23:16
3 Zábřeh Poruba,vozovna
1371 + 1365 25. 11. 2022 16:28
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 19:52
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
1363 + 1367 25. 11. 2022 16:57
3 Zábřeh Poruba,vozovna
1368 + 1362 25. 11. 2022 18:38
3 Zábřeh Poruba,vozovna
21. 11. 2022 17:58
18 Mariánské náměstí Dubina
11. 6. 2022 23:01
3 Zábřeh Poruba,vozovna
1371 + 1365 25. 11. 2022 16:28
4 Martinov Hranečník
25. 11. 2022 23:59
19 Martinov Dubina
23. 6. 2022 23:58
4 Martinov Hranečník
26. 11. 2022 10:01
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
26. 11. 2022 10:14
5 Budišovice,Zátiší Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
1 Hlavní nádraží Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 23:04
2 Výškovice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 19:56
2 Mor. Ostrava,Plynárny Výškovice
12. 11. 2022 04:21
2 Výškovice Hlavní nádraží
24. 11. 2022 22:24
1 Hrabůvka,Poliklinika Mor. Ostrava,Plynárny
8. 11. 2022 20:27
2 Hlavní nádraží Výškovice
26. 11. 2022 10:08
2 Výškovice Hlavní nádraží
23. 11. 2022 20:47
2 Výškovice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 22:43
8 Martinov Přívoz,Hlučínská
21. 7. 2022 08:05
2 Hlavní nádraží Výškovice
26. 11. 2022 10:14
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
25. 11. 2022 18:29
2 Hlavní nádraží Výškovice
25. 11. 2022 23:59
2 Hlavní nádraží Výškovice
26. 11. 2022 10:14
1 Dubina Hlavní nádraží
9. 6. 2022 23:01
10 Hranečník Nádraží Vítkovice
25. 11. 2022 17:09
2 Výškovice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 23:59
2 Výškovice Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
26. 11. 2022 10:14
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
1 Dubina Hlavní nádraží
7. 6. 2022 19:40
2 Výškovice Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
2 Výškovice Mor. Ostrava,Plynárny
25. 11. 2022 20:31
4 Nová huť již.brána Martinov
26. 11. 2022 10:14
12 Hranečník Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:13
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 17:53
4 Martinov Hranečník
26. 11. 2022 10:14
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
10. 10. 2022 13:46
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 18:12
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 18:02
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
26. 11. 2022 10:14
8 Mor. Ostrava,Plynárny Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 23:59
12 Hrabůvka,Poliklinika Hranečník
26. 11. 2022 09:53
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 11. 2022 10:14
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 11. 2022 10:14
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
26. 11. 2022 10:14
3 Zábřeh Poruba,vozovna
15. 11. 2022 08:09
4 Martinov Nová huť již.brána
26. 11. 2022 10:14
7 Martinov Výškovice
31. 8. 2022 22:56
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 22:18
4 Nová huť již.brána Martinov
1. 11. 2022 08:35
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 18:22
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:12
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
10. 9. 2022 22:05
7 Poruba,Vřesinská Výškovice
8. 11. 2022 15:44
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
23. 11. 2022 23:00
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
25. 11. 2022 18:08
4 Hranečník Martinov
26. 11. 2022 07:44
7 Výškovice Poruba,vozovna
19. 10. 2022 18:55
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
9. 10. 2022 22:56
4 Hranečník Martinov
26. 11. 2022 10:14
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
7 Výškovice Poruba,vozovna
25. 11. 2022 18:55
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
31. 1. 2022 08:58
17 Poruba,Vřesinská Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
8. 11. 2022 08:26
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
3. 11. 2022 19:01
15 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 11. 2022 10:10
3 Zábřeh Hulváky
4. 10. 2022 08:21
8 Poruba,vozovna Mor. Ostrava,Plynárny
25. 11. 2022 23:07
15 Výškovice Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
7 Výškovice Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
12 Hranečník Hrabůvka,Poliklinika
10. 11. 2022 13:37
8 Martinov Hlavní nádraží
23. 8. 2022 14:13
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
31. 10. 2022 05:42
5 Poruba,Vřesinská Budišovice,Zátiší
26. 11. 2022 10:14
17 Poruba,Vřesinská Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 22:58
10 Nádraží Vítkovice Mor. Ostrava,Plynárny
3. 11. 2022 09:00
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
26. 11. 2022 10:10
17 Poruba,vozovna Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:13
5 Budišovice,Zátiší Poruba,Vřesinská
18. 11. 2022 15:32
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 11. 2022 10:14
4 Hranečník Martinov
21. 10. 2022 20:21
12 Hranečník Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
26. 11. 2022 09:50
8 Poruba,Vřesinská Přívoz,Hlučínská
26. 11. 2022 10:06
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,vozovna
25. 11. 2022 20:02
17 Hrabůvka,Poliklinika Poruba,Vřesinská
1. 11. 2022 19:41
1 Hlavní nádraží Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
25. 11. 2022 21:57
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 11. 2022 10:07
4 Martinov Hranečník
25. 11. 2022 19:09
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
1 Hrabůvka,Poliklinika Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
8 Poruba,vozovna Hlavní nádraží
25. 11. 2022 22:50
8 Přívoz,Hlučínská Poruba,vozovna
26. 11. 2022 10:14
8 Hlavní nádraží Poruba,Vřesinská
26. 11. 2022 10:14
109 Důl Heřmanice Hulváky
22. 11. 2022 08:10
108 Hlavní nádraží Hulváky
25. 11. 2022 18:37
108 Hulváky Hlavní nádraží
24. 11. 2022 17:25
108 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 17:28
101 Hranečník Hlavní nádraží
25. 11. 2022 17:00
108 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 22:59
103 Náměstí Republiky Koblov
25. 11. 2022 13:55
101 Hranečník Hlavní nádraží
22. 11. 2022 14:00
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
105 Karolina U Lávky Koblov
26. 11. 2022 10:14
105 Koblov Karolina U Lávky
26. 11. 2022 10:11
102 Hulváky Hlavní nádraží
2. 11. 2022 13:15
101 Hranečník Hlavní nádraží
10. 5. 2022 16:55
108 Hulváky Hlavní nádraží
24. 11. 2022 18:45
107 Hranečník Hranečník
2. 10. 2022 16:50
105 Karolina U Lávky Koblov
22. 11. 2022 18:49
105 Karolina U Lávky Koblov
25. 11. 2022 18:46
102 Hulváky Hlavní nádraží
24. 11. 2022 17:25
102 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 17:25
101 Hranečník Hlavní nádraží
25. 11. 2022 11:45
108 Hulváky Hlavní nádraží
30. 10. 2022 22:59
105 Karolina U Lávky Koblov
25. 11. 2022 22:45
105 Karolina U Lávky Koblov
25. 11. 2022 22:26
108 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 22:40
108 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 18:43
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:09
105 Karolina U Lávky Koblov
25. 11. 2022 19:45
102 Hulváky Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
108 Hulváky Vozovna trolejbusů
25. 11. 2022 23:32
101 Hranečník Vozovna trolejbusů
25. 11. 2022 23:17
111 Michálkovice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 23:59
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
20. 11. 2022 08:29
101 Hranečník Hlavní nádraží
25. 11. 2022 23:05
108 Hlavní nádraží Hulváky
26. 11. 2022 10:14
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:05
102 Hulváky Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:02
102 Hlavní nádraží Hulváky
26. 11. 2022 10:14
108 Hlavní nádraží Hulváky
26. 11. 2022 10:14
108 Hulváky Hlavní nádraží
14. 11. 2022 15:08
108 Hulváky Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
103 Koblov Náměstí Republiky
25. 11. 2022 18:48
108 Hlavní nádraží Hulváky
25. 11. 2022 22:52
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
4. 9. 2022 23:07
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
26. 11. 2022 10:14
113 Michálkovice Koblov
25. 11. 2022 23:59
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 22:47
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
26. 11. 2022 05:45
108 Hulváky Hlavní nádraží
25. 11. 2022 23:16
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
25. 11. 2022 22:55
106 Důl Heřmanice Hlavní nádraží
25. 11. 2022 23:07
113 Koblov Michálkovice
11. 11. 2022 23:59
104 Náměstí Republiky Michálkovice
26. 11. 2022 10:14
104 Michálkovice Náměstí Republiky
13. 11. 2022 18:52
101 Hranečník Hlavní nádraží
26. 11. 2022 10:14
107 Hranečník Hranečník
26. 11. 2022 10:14
101 Hlavní nádraží Hranečník
26. 11. 2022 10:00
104 Michálkovice Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:14
101 Hlavní nádraží Hranečník
26. 11. 2022 10:14
104 Michálkovice Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:14
104 Náměstí Republiky Michálkovice
20. 11. 2022 09:24
107 Hranečník Hranečník
26. 11. 2022 10:13
104 Michálkovice Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:05
104 Michálkovice Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:14
106 Hlavní nádraží Důl Heřmanice
26. 11. 2022 10:14
104 Náměstí Republiky Michálkovice
26. 11. 2022 10:14
30 Hranečník Petřvald,Březiny
19. 4. 2022 08:12
38 Bartovice,Pod Tratí Náměstí Republiky
29. 6. 2022 08:51
76 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Svinov,mosty
26. 11. 2022 10:14
46 Polanka Svinov,mosty
26. 11. 2022 10:00
22 Hranečník Hranečník
31. 10. 2022 16:52
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
25. 11. 2022 11:06
38 Hranečník Bartovice,Pod Tratí
25. 11. 2022 13:29
23 Bohumín,Záblatí,střed Hranečník
25. 11. 2022 20:52
30 Petřvald,Březiny Hranečník
26. 11. 2022 10:08
29 Hranečník Šenov,náměstí
26. 11. 2022 10:14
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
25. 11. 2022 16:35
23 Rychvald,rozc. Hranečník
26. 11. 2022 09:55
29 Radvanice,Ludvíkova Hranečník
24. 11. 2022 22:28
29 Šenov,náměstí Hranečník
26. 11. 2022 07:01
29 Radvanice,Ludvíkova Hranečník
25. 11. 2022 22:27
38 Nová huť Zářičí Hranečník
24. 11. 2022 22:37
29 Radvanice,Ludvíkova Hranečník
23. 11. 2022 22:27
22 Hranečník Hranečník
24. 11. 2022 12:28
23 Hranečník Rychvald,rozc.
26. 11. 2022 10:14
23 Rychvald,rozc. Hranečník
22. 11. 2022 10:54
23 Rychvald,rozc. Hranečník
12. 11. 2022 10:56
38 Hranečník Bartovice,Pod Tratí
24. 11. 2022 14:52
23 Bohumín,Záblatí,střed Hranečník
8. 10. 2022 15:55
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
25. 11. 2022 17:50
99 Hladnov Bazaly
25. 11. 2022 17:48
22 Důl Heřmanice Hranečník
26. 11. 2022 10:14
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
24. 11. 2022 23:59
40 Plesná,Globus Poruba,Studentské koleje
26. 11. 2022 10:14
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 09:59
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Třebovice,Tesco
26. 11. 2022 10:14
40 Poruba,Studentské koleje Plesná,Globus
26. 11. 2022 10:14
37 Náměstí Republiky Poruba,Studentská
26. 11. 2022 10:14
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
25. 11. 2022 17:43
37 Poruba,Studentská Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:14
24 Chem.závody osada Mariánské Hory
22. 11. 2022 18:12
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
25. 11. 2022 17:52
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
26. 11. 2022 10:06
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
26. 11. 2022 09:00
49 Michálkovice Poruba,Opavská
25. 11. 2022 14:34
46 Polanka Krásné Pole
26. 11. 2022 10:14
52 Vozovna trolejbusů Sad B.Němcové
25. 11. 2022 17:41
46 Krásné Pole Polanka
25. 11. 2022 18:41
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Vítkovice,Mírové nám.
26. 11. 2022 09:51
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
18. 11. 2022 18:49
66 Hlučín,žel.st. Sad B.Němcové
24. 11. 2022 16:49
49 Poruba,Opavská Sad B.Němcové
25. 11. 2022 16:31
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
22. 11. 2022 23:14
49 Vozovna trolejbusů Poruba,Opavská
25. 11. 2022 15:26
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
25. 11. 2022 23:59
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
79 Svinov,nádraží Svinov,nádraží
25. 11. 2022 17:51
79 Svinov,nádraží Svinov,nádraží
25. 11. 2022 15:41
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 11. 2022 07:15
43 Svinov,nádraží Poruba,Opavská
25. 11. 2022 23:41
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
17. 11. 2022 22:03
47 Plesná Poruba,Studentská
26. 11. 2022 10:12
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
25. 11. 2022 17:23
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 11. 2022 10:14
59 Klimkovice,centrum Vítkovice,Mírové nám.
26. 11. 2022 09:36
49 Michálkovice Poruba,Opavská
24. 11. 2022 18:52
40 Poruba,Studentské koleje Plesná,Globus
26. 11. 2022 09:50
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 10:14
46 Polanka Svinov,mosty
25. 11. 2022 17:49
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
26. 11. 2022 10:14
76 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Svinov,mosty
25. 11. 2022 17:42
59 Vítkovice,Mírové nám. Svinov,mosty
25. 11. 2022 15:43
49 Michálkovice Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:30
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
25. 11. 2022 18:00
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
25. 11. 2022 18:49
49 Vozovna trolejbusů Poruba,Opavská
18. 11. 2022 15:03
58 Martinov,střed Poruba,U Nemocnice
26. 11. 2022 09:59
51 Plesná Dílny DP Ostrava
26. 11. 2022 10:14
76 Klimkovice,Hýlov,Sanatoria Svinov,mosty
25. 11. 2022 18:42
43 Svinov,nádraží Poruba,Opavská
25. 11. 2022 23:59
59 Vítkovice,Mírové nám. Polanka
25. 11. 2022 17:59
49 Michálkovice Poruba,Opavská
25. 11. 2022 17:51
49 Michálkovice Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:50
40 Poruba,Studentské koleje Plesná,Globus
25. 11. 2022 17:41
56 Vozovna trolejbusů Hlučín,aut.nádr.
25. 11. 2022 16:10
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
26. 11. 2022 10:14
34 Hlučín,Bobrovníky Sad B.Němcové
25. 11. 2022 15:21
57 Hulváky Vítkovice,Mírové nám.
25. 11. 2022 16:05
34 Vozovna trolejbusů Hlučín,Rovniny
25. 11. 2022 14:37
49 Vozovna trolejbusů Poruba,Opavská
25. 11. 2022 17:04
35 Hrabová,PZ jih Poruba,Otakara Jeremiáše
25. 11. 2022 17:30
66 Hlučín,žel.st. Sad B.Němcové
25. 11. 2022 16:49
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:10
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
25. 11. 2022 16:21
29 Hranečník Radvanice,Ludvíkova
25. 11. 2022 18:56
24 Mariánské Hory Chem.závody osada
25. 11. 2022 22:46
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 15:04
41 Hrabůvka,Poliklinika Vratimov,náměstí
25. 11. 2022 18:35
26 Vítkovice,Mírové nám. Proskovice
25. 11. 2022 18:13
30 Petřvald,Březiny Hranečník
25. 11. 2022 16:19
30 Hranečník Petřvald,Březiny
25. 11. 2022 23:59
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 15:58
32 Vozovna trolejbusů Sad B.Němcové
25. 11. 2022 20:02
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
24. 11. 2022 18:27
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,statek
25. 11. 2022 19:12
67 Vozovna trolejbusů Hlučín,aut.nádr.
25. 11. 2022 14:30
61 Výškovice Hranečník
24. 11. 2022 15:08
23 Rychvald,rozc. Hranečník
22. 11. 2022 11:57
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 18:42
73 Hrabová,PZ jih Hranečník
25. 11. 2022 22:28
52 Vozovna trolejbusů Šilheřovická
26. 11. 2022 10:14
28 Hranečník Hranečník
26. 11. 2022 10:14
48 Poruba,Opavská Hrabůvka,kostel
25. 11. 2022 23:36
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 20:16
27 Hrabová,statek Proskovice
26. 11. 2022 10:14
37 Poruba,Studentské koleje Náměstí Republiky
25. 11. 2022 09:17
22 Hranečník Hranečník
25. 11. 2022 16:28
38 Bartovice,Pod Tratí Hranečník
25. 11. 2022 18:28
62 Nová huť již.brána Sámova
24. 11. 2022 22:29
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
21. 11. 2022 22:38
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 10:14
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:13
21 ÚAN Vratimov,Horní Datyně
26. 11. 2022 10:14
50 Porážková Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:14
26 Vítkovice,Mírové nám. Proskovice
26. 11. 2022 10:14
24 Důl Jan Šverma Mariánské Hory
26. 11. 2022 10:14
X55 Mitrovice Žižkovská
26. 11. 2022 10:02
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 10:14
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Vítkovice,Mírové nám.
26. 11. 2022 10:14
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 15:34
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 21:12
39 Vítkovice,Mírové nám. Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 10:04
X55 Žižkovská Mitrovice
24. 11. 2022 22:53
50 Hrabůvka,Poliklinika Českobratrská
25. 11. 2022 18:41
34 Hlučín,aut.nádr. Sad B.Němcové
26. 11. 2022 09:54
61 Hranečník Výškovice
25. 11. 2022 14:43
23 Michálkovice Rychvald,rozc.
25. 11. 2022 23:51
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
26. 11. 2022 10:13
34 Vozovna trolejbusů Hlučín,aut.nádr.
25. 11. 2022 23:52
55 Hrabůvka,Poliklinika Výškovice
26. 11. 2022 10:14
55 Výškovice Mitrovice
21. 11. 2022 23:20
50 Hrabůvka,Poliklinika Porážková
26. 11. 2022 10:14
57 Hulváky Ředitel.Vítkovic
25. 11. 2022 23:27
37 Náměstí Republiky Poruba,Studentská
26. 11. 2022 09:57
37 Poruba,Studentská Náměstí Republiky
26. 11. 2022 10:14
37 Náměstí Republiky Poruba,Studentská
26. 11. 2022 10:14
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
25. 11. 2022 22:18
52 Šilheřovice,Paseky Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
56 Vozovna trolejbusů Hlučín,sídl.OKD
26. 11. 2022 10:14
27 Proskovice Hrabová,statek
26. 11. 2022 10:14
57 Vítkovice,Mírové nám. Hulváky
26. 11. 2022 10:14
29 Radvanice,Ludvíkova Hranečník
26. 11. 2022 10:14
45 Slavíkova Nová huť hl.brána
26. 11. 2022 10:00
34 Hlučín,aut.nádr. Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
58 Martinov,střed Poruba,U Nemocnice
26. 11. 2022 10:14
76 Svinov,mosty Klimkovice,Hýlov,Sanatoria
26. 11. 2022 10:14
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
26. 11. 2022 10:14
45 Slavíkova Poruba,garáže
26. 11. 2022 10:14
58 Poruba,U Nemocnice Martinov,střed
26. 11. 2022 10:14
37 Náměstí Republiky Poruba,Studentské koleje
22. 11. 2022 23:02
32 Vozovna trolejbusů Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
38 Hranečník Bartovice,Pod Tratí
26. 11. 2022 10:14
81 Řepiště,u kříže ÚAN
26. 11. 2022 10:14
26 Proskovice Vítkovice,Mírové nám.
26. 11. 2022 10:14
34 Vozovna trolejbusů Hlučín,aut.nádr.
26. 11. 2022 09:56
56 Hlučín,Darkovičky Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
49 Michálkovice Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:14
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
26. 11. 2022 08:00
67 Vozovna trolejbusů Hlučín,aut.nádr.
25. 11. 2022 23:11
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:00
31 Výškovice Nová huť hl.brána
26. 11. 2022 10:14
81 Řepiště,u kříže ÚAN
22. 11. 2022 05:09
50 Hrabůvka,Poliklinika Porážková
16. 11. 2022 16:06
31 Nová huť hl.brána Výškovice
26. 11. 2022 10:01
68 Šilheřovice,Ricka Sad B.Němcové
26. 11. 2022 10:02
28 Hranečník Hranečník
25. 11. 2022 22:36
34 Vozovna trolejbusů Hlučín,Rovniny
26. 11. 2022 10:14
28 Hranečník Hranečník
25. 11. 2022 20:56
27 Proskovice Hrabová,statek
26. 11. 2022 10:02
39 Poruba,Otakara Jeremiáše Hrabová,statek
26. 11. 2022 10:14
74 Hrabová,PZ jih Hranečník
13. 11. 2022 18:38
46 Svinov,mosty Polanka
26. 11. 2022 10:13
46 Krásné Pole Polanka
26. 11. 2022 10:14
39 Hrabová,statek Poruba,Otakara Jeremiáše
26. 11. 2022 10:14
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
26. 11. 2022 10:14
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
25. 11. 2022 23:51
97 Hranečník Hranečník
25. 11. 2022 19:41
X55 Žižkovská Mitrovice
26. 11. 2022 10:13
97 Hranečník Hranečník
23. 11. 2022 05:54
X55 Žižkovská Mitrovice
25. 11. 2022 22:53
X55 Mitrovice Žižkovská
25. 11. 2022 19:19
98 Petřkovice,Nordpól Petřkovice,náměstí
24. 11. 2022 21:13
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
25. 11. 2022 11:56
52 Šilheřovická Sad B.Němcové
24. 11. 2022 11:55
52 Vozovna trolejbusů Sad B.Němcové
25. 11. 2022 15:40
28 Václavovice,rest.u Čepaníků Hranečník
25. 11. 2022 15:46
28 Hranečník Václavovice,rest.u Čepaníků
25. 11. 2022 16:47
33 Přívoz,Oderská Sad B.Němcové
25. 11. 2022 16:25
46 Polanka Krásné Pole
22. 11. 2022 23:54
23 Michálkovice Rychvald,rozc.
19. 11. 2022 23:51
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
25. 11. 2022 18:02
28 Václavovice,rest.u Čepaníků Hranečník
25. 11. 2022 07:45
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
25. 11. 2022 18:07
77 Hrabová,statek Výškovice
23. 11. 2022 23:59
48 Hrabová,PZ jih Kotva
25. 11. 2022 14:34
49 Vozovna trolejbusů Michálkovice
23. 11. 2022 23:01
28 Václavovice,rest.u Čepaníků Hranečník
25. 11. 2022 16:46
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 19:26
29 Šenov,náměstí Hranečník
25. 11. 2022 18:57
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
26. 11. 2022 10:09
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
26. 11. 2022 10:14
26 Proskovice Vítkovice,Mírové nám.
25. 11. 2022 18:41
49 Vozovna trolejbusů Michálkovice
25. 11. 2022 23:00
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
26. 11. 2022 08:10
33 Přívoz,Oderská Sad B.Němcové
25. 11. 2022 18:42
21 Vratimov,Horní Datyně ÚAN
24. 11. 2022 18:01
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 15:12
24 Mariánské Hory Důl Jan Šverma
24. 11. 2022 13:44
49 Vozovna trolejbusů Michálkovice
24. 11. 2022 23:01
71 Bartovice,Ještěrka Náměstí Republiky
25. 11. 2022 23:59
27 Hrabová,statek Proskovice
24. 11. 2022 18:16
49 Poruba,Opavská Michálkovice
25. 11. 2022 18:39
30 Petřvald,Březiny Hranečník
24. 11. 2022 16:18
52 Šilheřovice,Paseky Sad B.Němcové
25. 11. 2022 23:59
77 Hrabová,statek Výškovice
25. 11. 2022 23:59
71 Náměstí Republiky Bartovice,Ještěrka
25. 11. 2022 23:42
30 Petřvald,Březiny Hranečník
25. 11. 2022 23:07
37 Náměstí Republiky Poruba,Studentské koleje
25. 11. 2022 19:33
51 Plesná Dílny DP Ostrava
25. 11. 2022 17:54
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
25. 11. 2022 18:05
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 23:48
81 Řepiště,u kříže ÚAN
25. 11. 2022 23:39
71 Náměstí Republiky Bartovice,Ještěrka
24. 11. 2022 23:47
56 Hlučín,sídl.OKD Sad B.Němcové
25. 11. 2022 23:52
23 Rychvald,rozc. Hranečník
23. 11. 2022 06:29
56 Hlučín,sídl.OKD Sad B.Němcové
23. 11. 2022 23:51
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 20:47
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
25. 11. 2022 20:52
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
25. 11. 2022 15:35
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
26. 11. 2022 10:14
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:01
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
25. 11. 2022 19:07
40 Poruba,Studentská Plesná,Globus
25. 11. 2022 16:09
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
25. 11. 2022 18:40
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
23. 11. 2022 19:17
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
25. 11. 2022 22:32
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
25. 11. 2022 16:04
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 23:06
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:47
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
23. 11. 2022 23:59
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
25. 11. 2022 23:27
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 19:49
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
25. 11. 2022 23:22
NAD1 Hrabůvka,Poliklinika Dubina
25. 11. 2022 23:59
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 18:25
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:42
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 16:17
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 08:46
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 16:15
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
25. 11. 2022 17:18
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
25. 11. 2022 09:12
NAD1 Dubina Hrabůvka,Poliklinika
18. 11. 2022 07:33
78 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
25. 11. 2022 16:38
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 18:49
41 Výškovice,Klášterského Vratimov,náměstí
26. 11. 2022 10:14
41 Vratimov,náměstí Hrabůvka,Benzina
25. 11. 2022 23:45
41 Vratimov,náměstí Výškovice,Klášterského
26. 11. 2022 10:05
62 Nová huť již.brána Sámova
25. 11. 2022 15:23
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
22. 11. 2022 18:24
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
25. 11. 2022 22:34
54 Poruba,Alšovo nám. Sad B.Němcové
25. 11. 2022 17:58
48 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
4. 10. 2022 21:29
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 11. 2022 09:59
41 Vratimov,náměstí Výškovice,Klášterského
25. 11. 2022 17:30
31 Nová huť již.brána Výškovice
25. 11. 2022 18:21
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
26. 11. 2022 10:08
27 Výškovice,Klášterského Hrabůvka,Poliklinika
25. 11. 2022 15:36
61 Výškovice Hranečník
25. 11. 2022 16:29
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
25. 11. 2022 18:25
61 Hranečník Výškovice
25. 11. 2022 16:28
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 22:56
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
24. 11. 2022 23:43
44 Poruba,Otakara Jeremiáše Řecká
25. 11. 2022 22:46
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
25. 11. 2022 22:46
40 Poruba,Opavská Poruba,Studentské koleje
25. 11. 2022 22:37
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
25. 11. 2022 22:16
44 Třebovice,Tesco Poruba,Otakara Jeremiáše
25. 11. 2022 21:57
48 Hrabová,PZ jih Pískové doly
25. 11. 2022 22:32
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 23:15
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
25. 11. 2022 22:53
48 Hrabová,Tesco Poruba,Opavská
26. 11. 2022 10:14
48 Hrabová,Tesco Duha
12. 11. 2022 23:28
48 Hrabová,Tesco Poruba,Opavská
26. 11. 2022 10:14
48 Poruba,Opavská Hrabová,Tesco
26. 11. 2022 10:14
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 14:00
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
26. 11. 2022 10:14
48 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 18:22
40 Poruba,Studentské koleje Poruba,Opavská
25. 11. 2022 16:21
45 Nová huť hl.brána Poruba,garáže
25. 11. 2022 14:59
54 Vozovna trolejbusů Poruba,Alšovo nám.
25. 11. 2022 18:15
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
25. 11. 2022 15:04
78 Hrabová,PZ jih Poruba,Opavská
18. 11. 2022 16:44
78 Poruba,Opavská Hrabová,PZ jih
25. 11. 2022 13:56